Bestuurssamenstelling
Voorzitter H. v.d. Berg Fluitenberg vdberghenk@hotmail.com T 0528-233 823
Secretaris M. Drent Fluitenberg drentm@outlook.com T 0528-262 452
Penningmeeester G. Strijker Eursinge gerritstrijker@gmail.com T 0528-241 413
Bestuurslid B. Takens Pesse T 0528-241 520
Bestuurslid A.J. Smit Pesse T 0528-241 562

 

  
Uitvaartvereniging
Pesse / Fluitenberg

 

 
 
Goede begeleiding
Het leven en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeg of laat breekt voor een ieder de laatste dag aan. Soms geheel onverwacht. Op het moment dat u een dierbare verliest, is het voor u en de nabestaanden een hele geruststelling als de zorg voor de uitvaart goed geregeld is. Bij de Onderlinge Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg staan de belangen van onze leden voorop. Wij verzorgen begrafenissen en crematies in samenwerking met Yarden.

Lidmaatschap
Als lid van Onderlinge Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg heeft u bij ons bij een overlijden recht op voorzieningen en verzorging. 
Als lid betaalt u € 32,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar, die in de ledenlijst ingeschreven staan, zijn gratis lid. 

Na deze leeftijd worden zij zelfstandig lid. Wilt u graag lid worden van onze vereniging en bent u ouder dan 30 jaar? 
Dan vragen wij u inleggeld te betalen; € 25,00 per levensjaar vanaf 30 jaar. 

Het lidmaatschap van Pesse/Fluitenberg geeft u minimaal € 1500,- voordeel als de uitvaart door Yarden verzorgd wordt. Bij een uitvaart vergoeden wij gedane diensten. Momenteel bedraagt deze vergoeding € 1050,-. Indien een uitvaart elders plaatsvindt, wordt deze vergoeding verrekend met de uitvoerende verzorger of vereniging. Gaat u misschien in de toekomst verhuizen? Uw lidmaatschap blijft bij een verhuizing geldig in heel Nederland.

Bijverzekeren

Slechts een deel van de kosten van een uitvaart wordt vergoed door onze uitvaartvereniging. U kunt zich voor de overige kosten bijverzekeren bij een uitvaartorganisatie naar keuze. In deze brochure leest u welke kosten dan wel en niet worden vergoed. Onze begrafenisvereniging heeft afspraken gemaakt met Yarden Uitvaartorganisatie. Als lid van onze vereniging kunt u daarom met korting een verzekering afsluiten. U heeft
recht op een collectiviteitskorting van twee maandpremies met een maximum van € 30,00 per verzekerde. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Eddy Tinge, accountmanager Yarden, telefoonnummer:
06 4570 2362 of via eddy.tinge@yarden.nl. Of bel Yarden op het gratis telefoonnummer: 0800 1292.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over De Onderlinge Uitvaartverenging Pesse/Fluitenberg?
Stuur een e-mail met uw gegevens of neem telefonisch contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven
Gaat u verhuizen of is er een andere wijziging in uw situatie? Geef dit dan door aan onze ledenadministratie
via e-mail: gerritstrijker@gmail.com  of telefonisch: 0528 241 413.
   

 

Na een overlijden regelt de uitvaartverzorger, in overleg met de familie, onder andere de volgende zaken:

• het verzorgen van de overledene, afleggen, opbaren;
• het vervoer van de overledene naar rouwcentrum / aula;
• het doen van aangifte bij de burgerlijke stand;
• het laten drukken van rouwbrieven en het plaatsen van overlijden(s) bericht(en) in de gewenste dag / weekbladen;
• dames voor bediening en dragers.

Welke zaken worden wel en niet vergoed?

Niet vergoed Wel vergoed wordt:

• Kist 
• Grafrechten 
• Graf delven 
• Grafmonument 
• Vervoerskosten naar elders 
• Kosten crematorium
• Consumpties in de koffiekamer
• Rouwkaarten
• Rouwadvertentie.
• Dienstverlening Yarden bij uitvaart
• Overbrengen of bezorgen kist
• Rouwauto bij uitvaart
• Het opbaren (deels)
• Laatste verzorging

 

Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe
en het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.). 

     


Wat vergoedt de Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg.

- Dienstverlening bij uitvaart. 
- Overbrengen of bezorgen kist.
- Verzorging overledene.
- De rouwauto bij uitvaart.

Voor personen ouder dan 30 jaar geldt een instap van € 25,00 per levensjaar. Bij eventuele verhuizing naar elders wel even
een adreswijziging doorgeven. U kunt echter gewoon lid blijven. Contributie bedraagt € 32,50 per jaar, kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.
Wanneer een kind beneden de 18 jaar komt te overlijden en 1 van de ouders of verzorgers is lid van uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg
dan wordt 50% van de dienst vergoed. 

Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail of schriftelijk voor 1 dec. van het nieuwe daar opvolgende kalenderjaar.

Bij overlijden kunt u bellen met Yarden: 0800-8192 (Dag en Nacht).

Voorzitter H. van den Berg / Secretaris M. Drent / Penningmeester G. Strijker.


NIEUWS

Uitvaartvereniging Pesse-Fluitenberg

Ledenadministratie G. Strijker
Eursinge 3
7935 AC Eursinge – de Wolden
Tel.: 0528-241413
Email:
gerritstrijker@gmail.com


Aan de leden van Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg

Pesse, januari 2018

Beste leden,
Met deze brief willen wij uw aandacht en medewerking vragen voor een aantal zaken. Wij verwachten op U te mogen rekenen.
Op het adres zoals op de nota vermeld hebben wij één of meer leden geregistreerd staan. Hierop vindt U de namen en geboorte data. 

Wilt U controleren of deze leden nog daadwerkelijk op dit adres woonachtig zijn. Mocht dit correct zijn dan hoeft U niets te doen. Als er verhuizingen hebben plaatsgevonden wilt U dat dan doorgeven aan onze ledenadministratie, indien mogelijk per e-mail. 

Zoals U wellicht bekend is zijn (inwonende) kinderen tot 18 jaar gratis lid. Deze kinderen moeten wel bij ons worden aangemeld. Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar moet voor hen wel contributie betaald worden. Zijn deze kinderen als lid aangemeld? Zo niet, wilt U dan de juiste gegevens doorgeven aan onze ledenadministratie, indien mogelijk per e-mail.

Omdat het informeren van onze leden per brief een kostbare- en omslachtige zaak is vragen wij U uw e-mailadres door te geven, uiteraard voor zover U dat heeft. Wij kunnen in voorkomende gevallen U dan sneller en gemakkelijker informeren. Een mailtje naar onze ledenadministratie en ook dat is dan weer geregeld. 

Om het voortbestaan op de langere termijn te waarborgen hebben we voldoende leden nodig. Daarom de oproep aan onze leden om mensen in uw omgeving, die nog geen lid zijn, te wijzen op het belang van een plaatselijke uitvaartvereniging. We denken hierbij aan partners, kinderen, familieleden, buren, vrienden enzovoort.

Als uitvaartvereniging werken wij samen met Yarden-Uitvaartorganisatie. Bij overlijden bellen 0800-8192, dag en nacht bereikbaar!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt U uiteraard bij onze ledenadministratie terecht.

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur

© 2018 Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg