Bestuurssamenstelling
Voorzitter B. Takens Pesse mts.takens@comveeweb.nl T 0528-241520
Secretaris M. Drent Fluitenberg drentm@outlook.com T 0528-262 452
Penningmeeester G. Strijker Eursinge gerritstrijker@gmail.com T 0528-241 413
Bestuurslid J. Woltinge Pesse T 0528-241 901
Bestuurslid A.J. Smit Pesse T 0528-241 562

 

  
Uitvaartvereniging
Pesse / Fluitenberg

 

 
 
Goede begeleiding
Het leven en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeg of laat breekt voor een ieder de laatste dag aan. Soms geheel onverwacht. Op het moment dat u een dierbare verliest, is het voor u en de nabestaanden een hele geruststelling als de zorg voor de uitvaart goed geregeld is. Bij de Onderlinge Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg staan de belangen van onze leden voorop. Wij verzorgen begrafenissen en crematies in samenwerking met UGNA.

Lidmaatschap
Als lid van Onderlinge Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg heeft u bij ons bij een overlijden recht op voorzieningen en verzorging. 
Als lid betaalt u 32,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar, die in de ledenlijst ingeschreven staan, zijn gratis lid. 

Na deze leeftijd worden zij zelfstandig lid. Wilt u graag lid worden van onze vereniging en bent u ouder dan 30 jaar? 
Dan vragen wij u inleggeld te betalen; 25,00 per levensjaar vanaf 30 jaar. 

Het lidmaatschap van Pesse/Fluitenberg geeft u minimaal 1500,- voordeel als de uitvaart door UGNA verzorgd wordt. Bij een uitvaart vergoeden wij gedane diensten. Momenteel bedraagt deze vergoeding 1200,-. Indien een uitvaart elders plaatsvindt, wordt deze vergoeding verrekend met de uitvoerende verzorger of vereniging. Gaat u misschien in de toekomst verhuizen? Uw lidmaatschap blijft bij een verhuizing geldig in heel Nederland.

Bijverzekeren

Slechts een deel van de kosten van een uitvaart wordt vergoed door onze uitvaartvereniging. U kunt zich voor de overige kosten bijverzekeren bij een uitvaartorganisatie naar keuze. In deze brochure leest u welke kosten dan wel en niet worden vergoed. Onze begrafenisvereniging heeft afspraken gemaakt met UGNA Uitvaartverzorging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UGNA; info@ugna.nl of bellen met 0800 - 0242526. 

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over De Onderlinge Uitvaartverenging Pesse/Fluitenberg?
Stuur een e-mail met uw gegevens of neem telefonisch contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven
Gaat u verhuizen of is er een andere wijziging in uw situatie? Geef dit dan door aan onze ledenadministratie
via e-mail: gerritstrijker@gmail.com  of telefonisch: 0528 241 413.
   

 

Na een overlijden regelt de uitvaartverzorger, in overleg met de familie, onder andere de volgende zaken:

het verzorgen van de overledene, afleggen, opbaren;
het vervoer van de overledene naar rouwcentrum / aula;
het doen van aangifte bij de burgerlijke stand;
het laten drukken van rouwbrieven en het plaatsen van overlijden(s) bericht(en) in de gewenste dag / weekbladen;
dames voor bediening en dragers.

Welke zaken worden wel en niet vergoed?

Niet vergoed Wel vergoed wordt:

Kist 
Grafrechten 
Graf delven 
Grafmonument 
Vervoerskosten naar elders 
Kosten crematorium
Consumpties in de koffiekamer
Rouwkaarten
Rouwadvertentie.
Dienstverlening UGNA bij uitvaart
Overbrengen of bezorgen kist
Rouwauto bij uitvaart
Het opbaren (deels)
Laatste verzorging

 

Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe
en het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.). 

     


Wat vergoedt de Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg.

- Dienstverlening bij uitvaart. 
- Overbrengen of bezorgen kist.
- Verzorging overledene.
- De rouwauto bij uitvaart.

Voor personen ouder dan 30 jaar geldt een instap van 25,00 per levensjaar. Bij eventuele verhuizing naar elders wel even
een adreswijziging doorgeven. U kunt echter gewoon lid blijven. Contributie bedraagt 32,50 per jaar, kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.
Wanneer een kind beneden de 18 jaar komt te overlijden en 1 van de ouders of verzorgers is lid van uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg
dan wordt 50% van de dienst vergoed. 

Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail of schriftelijk voor 1 dec. van het nieuwe daar opvolgende kalenderjaar.

Overlijden

Bij overlijden kunt u bellen met UGNA: 0800 - 0242526 of 0528-522125 (Dag en nacht)

Voorzitter B. Takens / Secretaris M. Drent / Penningmeester G. Strijker.

2023 Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg